آموزشگاه نگین ویلا

اموزشگاه نگین ویلا

آموزشگاه فنی و حرفه ای آرایش و پیرایش نگین ویلا

همراه با اعطای مدرک از سازمان فنی و حرفه ای 

 

تلفن :09134757912

آدرس: نجف آباد ویلاشهر انتهای بلوار امام علی (ع)

مدیریت آموزشگاه : خانم خدابنده