نمایش 1–12 از 17 نتیجه

مجموعه سوالات آموزش تحلیلگری فوق حرفه ای بازار بورس

53,000 تومان

مجموعه سوالات برنامه ریز امور اقتصادی-اجتماعی خانواده

92,000 تومان

مجموعه سوالات برنامه ریز امور تغذیه خانواده

96,000 تومان

مجموعه سوالات برنامه ریز امور هنری در خانواده

106,000 تومان

مجموعه سوالات تحلیل بنیادی(فاندامنتال)بورس سهام

76,000 تومان

مجموعه سوالات حسابدار حقوق و دستمزد

63,000 تومان

مجموعه سوالات حسابدار صنعتی مقدماتی (درجه 2)

106,000 تومان

مجموعه سوالات حسابدار عمومی تکمیلی

106,000 تومان

مجموعه سوالات حسابدار عمومی مقدماتی

115,000 تومان

مجموعه سوالات رایانه کار حسابدار مالی

87,000 تومان

مجموعه سوالات سرپرست ترخیص محصول

55,000 تومان

مجموعه سوالات کاربر امور بانکی

82,000 تومان